So sánh sản phẩm

 • Vivo V7+
 • Vivo V7
 • Vivo Y69
 • vivo v5s
 • vivo v5
 • vivo v3
 • vivo y55s
 • vivo y55
 • vivo y53
 • vivo y51
 • vivo y31

Vivo

 • Vivo V7+
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.99", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.99", HD Hệ điều hành: Android 7.1 Camera sau: 16 MP Camera trước: 24 MP CPU: Qual
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  Vivo V7+

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.99", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.99", HD Hệ điều hành: Android 7.1 Camera sau: 16 MP Camera trước: 24 MP CPU: Qual
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  7.990.000 đ

 • 7%
  Vivo V7
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS TFT, 5.7", HD+ Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS TFT, 5.7", HD+ Hệ điều hành: Android 7.1 Camera sau: 16 MP Camera trước: 24 MP CPU: Qual
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  Vivo V7

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS TFT, 5.7", HD+ Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS TFT, 5.7", HD+ Hệ điều hành: Android 7.1 Camera sau: 16 MP Camera trước: 24 MP CPU: Qual
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  6.490.000 đ

  6.990.000 đ

 • 5%
  Vivo Y69
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Android 7.0 Camera sau: 13 MP Camera trước: 16 MP CPU: Media
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  Vivo Y69

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Android 7.0 Camera sau: 13 MP Camera trước: 16 MP CPU: Media
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng
  • lỗi đổi 30 ngày: lỗi đổi 30 ngày
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực

  5.690.000 đ

  5.990.000 đ

 • 7%
  Vivo V5s
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 13 MP Cam
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo V5s

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 13 MP Cam
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  6.190.000 đ

  6.690.000 đ

 • 8%
  Vivo V5
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Android 6.0 (Marshmallow) Camera sau: 13 MP Camera trước: 20
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo V5

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD Hệ điều hành: Android 6.0 (Marshmallow) Camera sau: 13 MP Camera trước: 20
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  5.490.000 đ

  5.990.000 đ

 • 14%
  vivo V3
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", HD Hệ điều hành: An: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", HD Hệ điều hành: Android 5.1 (Lollipop) Camera sau: 13 MP Camera trước: 8 MP CP
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  vivo V3

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", HD Hệ điều hành: An: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", HD Hệ điều hành: Android 5.1 (Lollipop) Camera sau: 13 MP Camera trước: 8 MP CP
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  4.000.000 đ

  4.690.000 đ

 • 8%
  Vivo Y55s
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5.2", HD Hệ điều hành: Funt: Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5.2", HD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 13 MP Camera
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo Y55s

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5.2", HD Hệ điều hành: Funt: Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5.2", HD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 13 MP Camera
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  3.640.000 đ

  3.990.000 đ

 • Vivo Y55
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.2", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.2", HD Hệ điều hành: Android 6.0 (Marshmallow) Camera sau: 8 MP Camera trước: 5 M
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo Y55

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.2", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5.2", HD Hệ điều hành: Android 6.0 (Marshmallow) Camera sau: 8 MP Camera trước: 5 M
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  3.990.000 đ

 • 6%
  Vivo Y53
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5", qHD Hệ điều hành: Funto: Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5", qHD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 8 MP Camera tr
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo Y53

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5", qHD Hệ điều hành: Funto: Thông số kỹ thuật Màn hình: TFT, 5", qHD Hệ điều hành: Funtouch OS 3.0 (nền tảng Android 6.0) Camera sau: 8 MP Camera tr
  • tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng: tặng ốp lưng + dán cường lục , 01 gậy tự sướng
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  3.740.000 đ

  3.990.000 đ

 • Vivo Y51
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", WQVGA Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", WQVGA Hệ điều hành: Android 5.0 (Lollipop) Camera sau: 8 MP Camera trước: 5 MP
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo Y51

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", WQVGA Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 5", WQVGA Hệ điều hành: Android 5.0 (Lollipop) Camera sau: 8 MP Camera trước: 5 MP
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  3.290.000 đ

 • Vivo Y31
  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 4.7", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 4.7", HD Hệ điều hành: Android 5.1 (Lollipop) Camera sau: 8 MP Camera trước: 2 MP C
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  Vivo Y31

  • Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 4.7", HD Hệ điều hành:: Thông số kỹ thuật Màn hình: IPS LCD, 4.7", HD Hệ điều hành: Android 5.1 (Lollipop) Camera sau: 8 MP Camera trước: 2 MP C
  • tặng ốp + dán cường lực: tặng ốp + dán cường lực
  • bảo hành chính hãng 12 tháng: bảo hành chính hãng 12 tháng

  2.690.000 đ

Giỏ hàng của tôi (0)